گزارش تصویری؛ سفر یکروزه مدیرعامل بنیاد علوی به استان بوشهر
پنجشنبه 3 شهریور 1401