مساجدروستایی شهرستان سروآباد کردستان به میزان 4249 متر مربع توسط بنیادمستضعفان مفروش شد.

فاز اول احداث کانال آبیاری باغات روستای دزلی سروآبادبه طول 1100مترتوسط بنیادمستضعفان احداث شد.

آغاز عملیات اجرایی حفاری، لایروبی و لوله گذاری به طول 28کیلومتر از اراضی مجتمع کوئیک سرپل ذهاب که 160 هکتار از زمین های کشاورزی دشت ذهاب را تحت پوشش قرار می دهد.

اجرای فاز سوم کف سازی پیاده روهای شهری قلعه گنج کرمان با اعتبار 2میلیارد تومان توسط بنیادمستضعفان.

توسط بنیادمستضعفان 20پارک در روستاهای قلعه گنج کرمان راه اندازی شد.

اجرای عملیات آبادانی و پیشرفت درمناطق کوهستانی کردستان توسط بنیادمستضعفان.

عملیات اجرایی احداث دوباب مدرسه روستایی درشهرستان ملکشاهی ایلام آغاز شد.

بنیاد مستضعفان 2 میلیاردتومان به تحصیل دانش آموزان شهرستان قلعه گنج استان کرمان کمک کرد..

تامین نهادهای کشاورزی شهرستان جازموریان به صورت قرض الحسنه توسط بنیادمستضعفان صورت پذیرفت.

سید پرویزفتاح از تامین دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی و خانگی به ارزش 47.5 میلیارد تومان خبرداد.