طرح آموزش باغداران شهرستان سروآباد درخصوص اجرای چالکود و مبارزه زمستانه با آفات درختان میوه به منظورافزایش بهره وری باغات برگزارشد.

خلاقیت جوان ناشنوا از روستای آواز توابع شهرستان درمیان برای ساخت ماشین مسابقه ای باحمایت بنیادمستضعفان .

پرویز فتاح گفت: مبلغ 40 میلیارد تومان را برای جبران خسارت و تأمین لوازم خانگی آسیب‌دیده در مناطق گرفتار آبگرفتگی خوزستان و بوشهر اختصاص می‌دهد.

مساجدروستایی شهرستان سروآباد کردستان به میزان 4249 متر مربع توسط بنیادمستضعفان مفروش شد.

فاز اول احداث کانال آبیاری باغات روستای دزلی سروآبادبه طول 1100مترتوسط بنیادمستضعفان احداث شد.

آغاز عملیات اجرایی حفاری، لایروبی و لوله گذاری به طول 28کیلومتر از اراضی مجتمع کوئیک سرپل ذهاب که 160 هکتار از زمین های کشاورزی دشت ذهاب را تحت پوشش قرار می دهد.

اجرای فاز سوم کف سازی پیاده روهای شهری قلعه گنج کرمان با اعتبار 2میلیارد تومان توسط بنیادمستضعفان.

توسط بنیادمستضعفان 20پارک در روستاهای قلعه گنج کرمان راه اندازی شد.

اجرای عملیات آبادانی و پیشرفت درمناطق کوهستانی کردستان توسط بنیادمستضعفان.

عملیات اجرایی احداث دوباب مدرسه روستایی درشهرستان ملکشاهی ایلام آغاز شد.