گزارش تصویری؛ نخستین روز سفر فتاح به کرمان
پنجشنبه 26 آبان 1401