راه اندازی 20پارک در روستاهای قلعه گنج
یکشنبه 16 آذر 1399

توسط بنیادمستضعفان 20پارک در روستاهای قلعه گنج کرمان راه اندازی شد.

بنیادمستضعفان با اختصاص 13میلیاد ریال، برای کودکان و نوجوانان شهرستان قلعه گنج فضای بازی و تفریحی احداث کرد.

در اجرای این پروژه بنیادمستضعفان 70درصد هزینه ها را تقبل کرد و 30 درصد مابقی را دهیاری های این روستاها پرداخت کردند.