کمک 2 میلیاردی به تحصیل دانش آموزان قلعه گنج
یکشنبه 16 آذر 1399

بنیاد مستضعفان 2 میلیاردتومان به تحصیل دانش آموزان شهرستان قلعه گنج استان کرمان کمک کرد..

?اختصاص مساعدتی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال توسط بنیاد مستضعفان به امر تحصیل در قلعه گنج

?راه اندازی قرارگاه جهادی شهید فخری زاده با هدف مشارکت بسیج و آموزش و پرورش و بنیاد مستضعفان در تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان قلعه گنج

?در این حرکت، بیش از ۱۵۰ مدرسه با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته در موضوع تجهیز امکانات، امتیاز برق و یا تعمیر ، پوشش داده می شود.
? طی توافق صورت گرفته، تامین مصالح موردنیاز، توسط خیرین و بنیاد مستضعفان و اجرای آن با استفاده از ظرفیت مدیران مدارس و بسیجیان و انجمن های اولیاء و مربیان خواهد بود.