مشارکت بنیاد مستضعفان در ساخت 9 هزار و 143 واحد مسکونی محرومان در نیمه نخست امسال
یکشنبه 23 مهر 1402

بنیاد مستضعفان در نیمه نخست امسال با اختصاص یکهزار و میلیارد و 560 میلیارد تومان بودجه، در احداث 9 هزار و 143 واحد مسکونی برای محرومان مشارکت کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ این واحدهای مسکونی در راستای تفاهمنامه های مشترک بنیاد مستضعفان با بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ساخته شده است.

کمک به تامین یک هزار و 468 واحد مسکونی برای خانواده های پرمعلول، مساعدت در ساخت 859 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد، کمک به ساخت 960 واحد مسکونی برای نیازمندان غیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از جمله اقدامات بنیاد مستضعفان در نیمه نخست امسال است.

همچنین اعطای وام های قرض الحسنه برای خرید، تعمیر و تکمیل 331 واحدهای مسکونی نیازمندان، اعطای کمک هزینه برای رهن و اجاره 341 واحد مسکونی برای نیازمندان، کمک به ساخت و مرمت منزل آسیب دیدگان حوادث طبیعی در قالب اهدای سیمان و میلگرد به 500 واحد مسکونی از اقدامات شش ماه اول سال ۱۴۰۲ بنیاد علوی است.

کمک به تامین مسکن خانواده های پرنوزاد با 628 واحد و همچنین کمک به تامین مسکن نیازمندان فاقد پوشش حمایتی 4 هزار و 506 واحد از جمله اقدامات انجام شده بنیاد در حوزه ساخت مسکن محرومان است.

www.alavi-bonyad.com/9907