آغاز آسفالت راه های روستایی گرمی
چهارشنبه 2 مهر 1399

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان گرمی با مشارکت بنیادمستضعفان آغاز شد.

۱۷ پروژه راه روستایی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان توسط بنیادمستضعفان در شهرستان گرمی اجرا می شود.

این حجم ازفعالیت عمرانی با مشارکت ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل درسطح روستاهای گرمی انجام می شود که سهم بنیادمستضعفان ازهزینه کرد این اعتبارات ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

برای تحقق هدفگذاری ۷ روستای شهرستان گرمی براساس اولویت و شاخص محرومیت ازسوی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای به بنیاد معرفی شده است که عملیات زیرسازی و آسفالت دراین روستاها درحال اجرا است.