افتتاح ۴ زمین چمن مصنوعی در شهرستان قصر قند استان سیستان و بلوچستان
چهارشنبه 12 مهر 1402

بنیاد علوی در طول یک ماه گذشته تعداد 4 زمین چمن مصوعی را در مناطق محروم شهرستان قصرقند در جنوب استان سیستان و بلوچستان نصب و تکمیل کرده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ مجموع مبالغ هزینه شده برای احداث، نصب و تکمیل زمین های چمن در این 4 روستا، چهار میلیارد و 900 میلیون تومان است که با مشارکت بنیاد علوی و دهیاری ها انجام شده است .

تکمیل و نصب زمین چمن در روستای صعب العبور میرچ از توابع حوزه کاجو شهرستان قصر قند یکی از این زمین های چمن است که علاوه بر مردم این منطقه، امکان استفاده اهالی 6 روستای همجوار از این زمین چمن فراهم شده است .

همچنین زمین های چمن روستاهای میرچ، حاجی آباد و دیرمان نیز در یک ماه گذشته با مشارکت بنیاد علوی و دهیاری ها احداث، نصب و تکمیل شده است.

خاطر نشان می شود: به جهت نزدیکی این سه روستا با 12 روستای همجوار، نوجوانان و جوانان ساکن روستاهای اطراف نیز می توانند از این زمین چمن ها استفاده کنند.

www.alavi-bonyad.com/9747