احداث 3باب مدرسه درشهرستان گرمی
چهارشنبه 2 مهر 1399

سه باب مدرسه سه کلاسه در شهرستان گرمی استان اردبیل با مشارکت بنیاد مستضعفان احداث شد.

بامشارکت بنیاد مشتضعفان به تعداد سه مدرسه 3 کلاسه ایتدایی و راهنمایی درشهرستان گرمی استان اردبیل احداث شد.

کیفیت ساخت و بهره‌برداری از فضاهای آموزشی جدید، اولویت بنیاد مستضعفان است و بر همین اساس تعداد ۱۶ کلاس درس درسطح شهرستان گرمی احداث و ۱۹ کلاس درس نیز با مشارکت اداره نوسازی مدارس مقاوم سازی می شود.