آسفالت راه های روستایی شهرستان لنده
دوشنبه 31 شهریور 1399

عملیات زیرسازی و آسفالت 13 کیلومتر جاده های ارتباطی منطقه موگرمون شهرستان لنده توسط بنیاد مستضعفان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی: مراد مرادی پور از آسفالت ۱۳ کیلومتر جاده های ارتباطی این منطقه توسط بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت عملیات اجرایی این طرح از امروز در منطقه دشت ناصری آغاز شد.

وی گفت؛ در این طرح، جاده های ارتباطی مناطقی چون سرتنگ آزادی، نهضت، دشت ناصری، بنه علیاری و گرداب ها که کار زیر سازی و بهسازی آنها تمام شد آسفالت می شوند.

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت لنده خاطرنشان کرد، از اهداف مهم و اصلی بنیاد مستضعفان توسعه وعمران و آبادانی مناطق محروم است که انشالله با همتی که وجود دارد بتوانیم محرومیت را از سیمای شهرستا بزدایم.

مهندس مرادی گفت؛ طرح بزرگ بهسازی و آسفالت جاده های ارتباطی در مناطق روستایی شهرستان لنده با مشارکت بنیاد مستضعفان و اداره راه در حال انجام است.