برگزاری کارگاه توانمندسازی زوج های جوان
شنبه 29 شهریور 1399

کارگاه توانمندسازی زوج های جوان شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی : کارگاه توانمند سازی زوج های جوان شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی در دو روز 26 و 27 شهریور ماه سال جاری با حضور اساتید مجرب کشوری برای بیش از 80زوج جوان شهرستان به همت نهاد آبادانی و پیشرفت بنیادمستضعفان شهرستان چاراویماق در محل حسینیه ثارالله سپاه ناحیه چاراویماق برگزار شد.