بنیاد علوی در دو مرحله 2 دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه به شهرداری شادگان اهدا کرد
جمعه 24 شهریور 1402

یک دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه به ارزش دو میلیارد تومان توسط بنیاد علوی به شهرداری شهر شادگان در استان خوزستان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، پیش از این نیز در سال 1400 یک دستگاه ماشین حمل زباله به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون تومان تحویل شهرداری شادگان شده است.

براین اساس تاکنون در مجموع دو ماشین حمل زباله توسط بنیاد علوی تامین و در اختیار شهرداری شادگان قرار گرفته است .
همچنین ۲۵٠ باکس ۶۶٠ لیتری پلی اتیلن حمل زباله به شهرداری شادگان اهدا شد که با توجه به باکس های اهدایی قبلی این تعداد به ۵٠٠ باکس رسید.

www.alavi-bonyad.com/9522