مشارکت در احداث پل جزمان هلیلان
شنبه 29 شهریور 1399

بنیادمستضعفان در احداث پل جزمان شهرستان هلیلان که از مهمترین مطالبات مردم شهرستان بود مشارکت نمود.

به گزارش روابط عمومی: پل جزمان شهرستان هلیلان مابین سه استان ایلام، کرمانشاه و لرستان واقع شده است. در این شهرستان تنها یک جاده اصلی از مسیر غرب به شرق وجود دارد که از روی رودخانه جزمان عبور می کند و تخریب پل قدیمی جزمان باعث شده حدود دو سوم مناطق شهرستان، برای عبور و مرور مشکل داشته باشند.

این گزارش حاکی است: باتوجه به اینکه شرق شهرستان به دلیل وضعیت کوهستانی و نبود جاده جایگزین، عملا بن بست است با اولین بارندگی تمام دسترسی های آن قطع میشود. احداث این پل برای این منطقه بسیار حایز اهمیت و ضروری می باشد.