تعیین شادگان به عنوان منطقه هدف آبادانی و پیشرفت
شنبه 29 شهریور 1399

شهرستان شادگان خوزستان بعنوان منطقه هدف آبادانی و پیشرفت انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی، درراستای محرومیت‌زدایی از شهرستان شادگان استان خوزستان تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری خوزستان و معاون بنیادمستضعفان منعقد شد.

به موجب این تفاهم‌نامه به منظور تحقق منویات رهبرانقلاب و پیاده سازی فرایند آبادانی وپیشرفت در شهرستان شادگان خوزستان با استفاده ازراهبردهای توان افزایی و جذب مشارکت‌های مردمی، بنیاد علوی به عنوان بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان اقدام به پیاده سازی الگوی جامع آبادانی و پیشرفت در این منطقه می‌کند.
در این دیدار مهندس منصوری معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی ضمن اشاره به پیاده سازی الگوی جامع آبادانی و پیشرفت در سایر نقاط محروم کشورافزود: هم زمان با پیاده‌ سازی موفق الگوی پیشرفت و آبادانی مناطق محروم در شهرستان قلعه گنج به عنوان اولین نمونه و همچنین نظر به تأثیرات مثبت این طرح در شاخصه‌های معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سلامت جامعه هدف، پیشنهاداتی درباره اجرای این طرح در سایر شهرستان‌های محروم کشور مطرح شد. کارشناسان بنیاد مستضعفان در انتخاب گزینه‌های خود برای اجرای طرح آبادانی و پیشرفت با استفاده از مجموعه‌ای از مطالعات و لحاظ کردن مجموعه‌ای از شاخص‌ها،اقدام به انتخاب مناطق هدف نمودند.

شهرستان شادگان یکی دیگر از مراکز هدف طرح پیشرفت و آبادانی است که بر اساس تحلیل شاخص‌های موجود انتخاب شد.

ایشان با اعلام خبر استقرارنهاد پیشرفت و آبادانی در شهرستان شادگان افزود: امید است با اجرای طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان شاخص های منطقه درحوزه‌های اجتماعی و اشتغال و سلامت و آموزش ارتقا یابد.

همچنین در این دیدارغلامرضا شریعتی استاندارخوزستان ضمن تقدیر از خدمات بنیاد مستضعفان در حوزه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم، در جهت تسهیل و تسریع فرایندهای لازم برای پیشرفت وآبادانی شادگان اعلام آمادگی کرد.