با اعتبار 3.7 میلیارد تومانی توسط بنیاد علوی محقق شد؛تکمیل 9 پروژه درمانی، آموزشی و فرهنگی در خراسان جنوبی
چهارشنبه 15 شهریور 1402

بنیاد علوی در راستای محرومیت زدایی خراسان جنوبی در سه ماه نخست امسال، 3.7 میلیارد تومان اعتبار صرف تکمیل و به اتمام رساندن 9 طرح کرده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی؛ «مجتمع فرهنگی حضرت رقیه(س) بیرجند»، «مسجد شاهرخت در زیرکوه»، «سالن ورزشی بیهود در قائنات»،«مساعدت به ساخت ۹ ایستگاه تلویزیون دیجیتال در درمیان» از جمله اقدامات بنیاد در راستای محرومیت زدایی از استان خراسان جنوبی است.

همچنین کمک به تکمیل «دارالقرآن خوسف»، «سالن ورزشی هودر طبس گلشن»، «زمین چمن مصنوعی بیرجند»، «دیوار کشی فضاهای آموزشی بیرجند»، «مساعدت در تامین تجهیزات درمانگاه امام رضا(ع) بیرجند» از دیگر اقدامات انجام شده بنیاد علوی است.

/www.alavi-bonyad.com/9366