ساخت اقامتگاه گردشگری موگرمون
شنبه 29 شهریور 1399

ساخت اقامتگاه رفاهی در منطقه گردشگری موگرمون در شهرستان لنده با مشارکت بنیادمستضعفان آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنابع دستی استان کهکیلویه و بویراحمد گفت: ساخت اقامتگاه رفاهی در منطقه گردشگری موگرمون در شهرستان لنده با حمایت و مشارکت 15میلیارد ریالی بنیادمستضعفان آغاز شد.

مجید صفائی افزود: طرح گردشگری موگرمون لنده با هدف توسعه زیرساخت های گردشگری در این شهرستان ایجاد شود که پس از اتمام این پروژه شاهد پیشرفت و آبادانی منطقه از نظر امور اقتصادی، اجتماعی و اشتغال زایی برای مردم منطقه خواهیم بود.