احداث شبکه فاضلاب روستای محروم حنیشیه در شهرستان خرمشهر
دوشنبه 6 شهریور 1402

پروژه شبکه فاضلاب در بافت روستای محروم 70 خانواری حنیشیه در شهرستان خرمشهر توسط بنیاد علوی اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، اجرای این پروژه یک میلیارد تومانی در ماه های اردیبهشت و خرداد ماه امسال عملیاتی شد.
نبود سیستم دفع فاضلاب یکی از مشکلات بزرگ روستای محروم حنیشیه بود که با اجرایی شدن پروژه، ضمن دفع پساب و حفاظت بهداشت عمومی مردم منطقه، زمینه مقابله با بیماری های واگیردار فراهم شده که با این اقدام بنیاد علوی، سرانه بهداشت محیط ارتقاء می یابد.
روستای حنیشیه یکی از مناطق بنیاد علوی است که در شهرستان خرمشهر و بخش مرکزی و دهستان حومه شرقی استان خوزستان واقع شده است.

www.alavi-bonyad.com/9187