در سفر خاوه ای به آذربایجان شرقی اعلام شد/حمایت بنیاد مستضعفان از محرومان شهرستان هوراند
چهارشنبه 1 شهریور 1402

وحید خاوه ای معاون بنیاد مستضعفان در جلسه شورای اداری شهرستان هوراند در استان آذربایجان شرقی گفت: بنیاد علوی براساس دستور ریاست بنیاد مستضعفان رسیدگی به محرومان این شهرستان را در برنامه های خود قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، خاوه ای که سفری یک روزه به شهرستان هوراند داشت، در این جلسه افزود: عمده معضل این شهرستان در حوزه های مسکن، آب شرب روستایی و راه است و بنیاد تلاش می کند به رفع این مسائل کمک کند.
وی با اشاره به تفاهمنامه های امضا شده بنیاد مستضعفان با بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی و نهادهای حمایتی گفت: در حال حاضر 130 واحد مسکن محرومان در حال احداث است و پس از تکمیل این واحدها، سهمیه مجدد در نظرگرفته می شود.
مدیرعامل بنیاد علوی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در خصوص آب شرب روستایی نیز گفت: این مورد و مباحث معیشتی و حمایتی در اولویت رسیدگی بنیاد مستضعفان برای شهرستان هوراند قرار خواهد گرفت .
یادآور می شود: کلنگ زنی طرح هادی روستای پیشتاب که با حمایت بنیاد علوی انجام می شود، از برنامه های سفر خاوه ای به شهرستان هوراند بود، در این روستا نیز تاکنون 20 واحد مسکونی ویژه محرومان ساخته شده است .

www.alavi-bonyad.com/9145