ساخت ۱۲۰ واحد مسکن در شهرستان زهک
شنبه 29 شهریور 1399

با مشارکت بنیادمستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره) ۱۲۰ واحد مسکن در شهرستان زهک ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی: رئیس نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان زهک در مراسم تحویل این واحدهای مسکونی گفت:

بنیاد مستضعفان در راستای حمایت از محرومین و اجرای پروژه های مشارکتی ، با همکاری کمیته امداد امام (ره) اقدام به ساخت مسکن برای محرومین کرده که اعتباری حدود 9 میلیارد و 800 میلیون ریال برای این منظور صرف شده است.

بزی افزود: در آینده نیز برنامه هایی برای مسکن محرومین شهرستان زهک خواهیم داشت.