بهره برداری از فاز ۳ آبرسانی به غیزانیه با تأمین مالی بنیاد مستضعفان
سه شنبه 18 شهریور 1399

با تامین هزینه ۲۰ میلیارد تومانی خرید لوله براى تکمیل و تسریع در اجرای پروژه آبرسانی غیزانیه و تأمین آب دائمی، فاز سوم پروژه آبرسانی به منطقه غیزانیه به اتمام رسید.