نصب چمن مصنوعی در یک مدرسه شهرستان خرمشهر توسط بنیاد علوی
دوشنبه 9 مرداد 1402

بنیاد علوی به منظور ارتقا سطح سلامت دانش اموزان یک قطعه زمین چمن در دبیرستان متوسط دوم دخترانه خیرساز قلم چی در مدت ۲ هفته اجرا و نصب کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، هزینه نصب زمین چمن این دبیرستان که میزبانی بیش از 700 دانش آموز در دو نوبت را دارد، برای بنیاد علوی 400 میلیون تومان تمام شده است، زیرسازی زمین چمن نیز توسط سازمان نوسازی مدارس انجام شد .

براساس برنامه ریزی های  صورت گرفته، امکان استفاده خانواده های دانش آموزان نیز در روزهای تعطیل از این زمین چمن مصنوعی  فراهم شده است.

www.alavi-bonyad.com/8732