ساماندهی معابر روستای گوشخانی سروآباد کردستان
یکشنبه 8 مرداد 1402

بنیاد علوی پروژه ساماندهی معابر روستای گوشخانی سروآباد کردستان را با اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری معابر روستا اجرایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، با اجرای این پروژه که یک میلیارد و 80 میلیون تومان هزینه داشت، 6 هزار متر مربع از معابر روستای گوشخانی ساماندهی شد.
برای اجرای این پروژه مشترک دهیاری، بنیاد علوی را در اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری، غلطک و تراکم دهی کمک کرد و عملیات روکش و اسفالت هم توسط بنیاد مسکن انجام شد.

www.alavi-bonyad.com/8706