توسط بنیاد علوی/ مدارس 5 روستای محروم شهرستان هویزه به کولر مجهز شدند
یکشنبه 8 مرداد 1402

دانش آموزان 5 مدرسه در 5 روستای محروم بخش نیسان شهرستان هویزه، اسفند ماه سال گذشته به همت بنیاد علوی از نعمت کولر بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این کولرها به 5 مدرسه ی فاقد کولر هر کدام 2 کولر در روستاهای «حساسنه»، «سعدون2»، «خطور»، «یزدنور» و «ظهیریه بالا» اهدا شد.

یادآور می شود: مجموع هزینه خرید این کولرها، 250 میلیون تومان شده است.

www.alavi-bonyad.com/8695