اهدای 28 هزار تبلت به دانش آموزان نیازمند
چهارشنبه 12 شهریور 1399

معاون بنیاد مستضعفان از خرید ۱۴ هزار تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی با هدف بهره مندی دانش آموزان کم بضاعت کشور از آموزش مجازی و ایجاد شرایط برابر و مناسب آموزشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی: محسن منصوری با اعلام این خبر در تشریح جزئیات آن اعلام کرد: با توجه به در پیش رو بودن فصل شروع مدارس و از سرگیری کلاس‌های درسی دانش آموزان و اتخاذ سیاست آموزش مجازی از سوی وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مستضعفان هزینه خرید ۱۴ هزار دستگاه تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی را عهده دار شد.

معاون بنیاد مستضعفان افزود: بر این اساس مقرر شد با توجه به مشکلات دانش آموزان نیازمندی که تحت پوشش بهزیستی هستند و توانایی تامین هزینه خرید تبلت را ندارند، بنیاد مستضعفان با هدف بهره مندی دانش آموزان تحت پوشش این سازمان، از آموزش مجازی و ایجاد شرایط برابر و مناسب برای فرزندان خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی با سایر دانش آموزان کشور، هزینه خرید ۱۴ هزاردستگاه تبلت را متقبل شود.

وی با بیان اینکه این تبلت‌ها در اختیار دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی که شامل دانش آموزان معلول و فرزندان دانش آموز زنان سرپرست خانوار می‌شود گفت: بنیاد مستضعفان برای تامین این تبلت ها، مبلغ ۲۴ میلیارد تومان را تخصیص داده و این مبلغ به حساب سازمان بهزیستی کشورواریز شد.

به گفته منصوری، قرار است تمامی این تبلت‌ها از محصولات تولید داخل کشور خریداری شده و در اختیار این دانش آموزان قرار گیرد.

پیش از این نیز بنیاد مستضعفان، هزینه خرید ۱۴ هزار دستگاه تبلت برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد را متقبل شده بود.