تکمیل و افتتاح 40 واحد مسکن محرومان در سفر مدیرعامل بنیاد علوی به طارم سفلی
دوشنبه 2 مرداد 1402

«وحید خاوه ای»، مدیرعامل بنیاد علوی با سفر به بخش طارم سفلی منطقه ویژه بنیاد علوی در استان قزوین به طور نمادین یک واحد مسکونی از 40 واحد تکمیلی مسکن محرومان در روستای «مرتضانک» را افتتاح کرد .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، سهم مسکن محرومان طارم سفلی از محل اعتبارات تفاهمنامه های مشترک 20 هزار و 10 هزار واحدی فیمابین بنیاد مستضعفان ، بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی، 80 واحد است که مابقی واحدها نیز بیش از 70 درصد رشد فیزیکی دارند.

مدیرعامل بنیاد علوی همچنین در این سفر در دو نشست شورای پیشرفت با حضور معتمدین منطقه و ارکان نهاد (دبیران نهاد آبادانی و پیشرفت این منطقه ) شرکت کرد.

وی در جمع معتمدین منطقه گفت: بنیاد علوی به عنوان بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان در حوزه های مختلف به همراه نهادهای مسئول در کنار مردم است.

در نشست ارکان نهاد نیز دبیران نهادهای آبادانی و پیشرفت به ارائه گزارش هایی از منطقه تحت فعالیت خود پرداختند و مدیرعامل بنیاد علوی نیز در این خصوص مواردی را مطرح کرد .

نیاز سنجی برای دو راه اصلی در منطقه طارم و شناسایی معابر حادثه خیز، آنتن دیجیتال و دکل ، بررسی چگونگی مشارکت بنیاد در محوطه سازی مدارس از موضوعات مطرح شده در خصوص این منطقه بود.

مدیرعامل بنیاد علوی همچنین با سفر به «چهارباغ کرج » که بتازگی جایگزین منطقه هدف سهرابیه شده است در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار ، امام جمعه و برخی دیگر از مسئولان شرکت کرد.

بررسی نحوه کمک بنیاد علوی به احداث مدارس و بهسازی مساجد، مبلمان شهری، کانال های جمع آوری آب های سطحی و فضاهای آموزشی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

www.alavi-bonyad.com/8591