اعتبار 7 میلیارد تومانی بنیاد علوی برای پروژه های مبلمان شهری و معابر روستایی میلاجرد
دوشنبه 2 مرداد 1402

بنیاد علوی برای اجرای پروژه مبلمان شهری در شهرستان کمیجان بخش محروم میلاجرد، 5 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این اعتبار برای تهیه و نصب چراغ های روشنایی، جاگذاری برج های نوری، ست های ورزشی گلدان های بتونی و غیره در نظر گرفته شده است .

سنگفرش معابر روستایی همچنین مبلغ 2 میلیارد تومان اعتبار به اجرای پروژه سنگفرش معابر 8 روستا در نظر گرفته شده است.«چهرقان»،«وفس»، «یاسبلاغ»، «یساول»، «فریس آباد»،«سیجان»، «طرلان» و «ولیدآباد» از جمله این روستاها هستند.

www.alavi-bonyad.com/8585