بازسازی و بهسازی 10 کیلومتر شالیزار روستایی درشهرستان اردل / احیای 85 هکتار از باغات این منطقه
شنبه 31 تیر 1402

بنیاد علوی برای اجرای پروژه بازسازی و زیرسازی 5 کیلومتر از کانال های شالیزاری روستایی بخش میانکوه از توابع شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری در سال گذشته 2.360 میلیارد تومان مساعدت مالی کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، امسال نیز قرار است با کمک بنیاد علوی 5 کیلومتر دیگر از کانال های شالیزاری بهسازی و احداث شود و با توجه به سرعت کار انتظار می رود این پروژه تا فصل پاییز به اتمام برسد.

 

طرح احیای باغات

همچنین در این مدت 85 هکتار از باغات 150 کشاورز بخش اردل با مساعدت 2.5 میلیارد تومانی بنیاد احیا شده است .آموزش کشاورزان، خرید نهال، ساخت استخر آب، خرید پمپ آب ، لوله گذاری بین باغات از جمله اقدامات بنیاد علوی برای احیای باغات کشاورزان است.

/www.alavi-bonyad.com/8527