تکمیل 2 فضای آموزشی در شهرستان محروم هلیلان و حذف 6 کانکس
شنبه 31 تیر 1402

بنیاد علوی در زمینه ساخت و بهسازی فضاهای آموزشی در شهرستان محروم هلیلان ، ضمن ایجاد دو فضای آموزشی 6 کانکس را با جایگزینی کلاس درس حذف کرده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، در حوزه مدرسه سازی با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس، اجرای ۲ فضای آموزشی در شهرستان هلیلان را آغاز کرده که شامل مدرسه سه کلاسه روستای شاران است که سال گذشته بهره برداری رسیده و همچنین هنرستان هشت کلاسه در مرکز شهرستان – با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد- در حال تکمیل است.

امسال نیز یک دبیرستان سه کلاسه در منطقه زردلان شهرستان هلیلان با مشارکت بنیاد علوی و نوسازی مدارس استان و اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان احداث می شود.

یکی از برنامه های بنیاد علوی در حوزه آموزشی مشارکت در جایگزینی مدارس کانکسی با فضای آموزشی یک کلاسه است که در این راستا امسال برای حذف ۶ کانکس و جایگزنی با کلاس درس مشارکت می کند و یک میلیارد و 800 بدین منظور پیش بینی شده است.

یادآور می شود: شهرستان ۱۸ هزار نفری هلیلان در استان ایلام ، دارای ۶۱ روستا است و سال ۹۸ با مصوبه هیات دولت از چرداول جدا و به شهرستان تبدیل شد.

www.alavi-bonyad.com/8522