گزارش اینفوگرافی پویش درپناه غدیر
چهارشنبه 5 شهریور 1399

گزارشی از برگزاری پویش ملی در پناه غدیر که با مشارکت گروههای جهادی و مردمی با پشتیبانی بنیادعلوی در ایام الله غدیر برگزارشد. (برای دیدن ابعاد واقعی روی تصویر کلیک نمایید)