حضور مدیرعامل بنیاد علوی در جمع مردم مناطق محروم حاشیه شهر مشهد
یکشنبه 25 تیر 1402

مدیرعامل بنیاد علوی در ادامه سفر دو روزه خود به استان خراسان رضوی ، با حضور در حاشیه شهر مشهد با مردم این منطقه دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، « وحید خاوه ای» ابتدا ضمن بازدید از پروژه مسکن محرومان در قالب تفاهمنامه های 20 هزار و 10 هزار واحدی با مشارکت بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی) از نزدیک از وضعیت پیشرفت فیزیکی این واحدها مطلع شد.

وی سپس از دو محله هدف بنیاد علوی «گلشهر» و «قلعه خیابان» در حاشیه شهر مشهد که نهاد پیشرفت و آبادانی این بنیاد ر آن دو منطقه حال فعالیت است، بازدید کرد.
مدیرعامل بنیاد علوی ابتدا در محله گلشهر در جمع فعالان محلی منطقه- از جمله حوزه غذای ملل (پروژه شرکت زرفام) – حضور یافته و شنونده دغدغه های آنان شد.
خاوه ای در این نشست از بنیاد علوی به عنوان نهاد تسهیلگر و پشتیبان مناطق محروم نام برد و تاکید کرد: بنیاد آماده همکاری با برنامه های مدون ارائه شده برای بهبود وضعیت منطقه است.
وی در ادامه با حضور در منطقه قلعه خیابان، شهرک شهید باهنر با فعالان و معتمدین این محله در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) حر 20 ، دیدار و گفت وگو کرد.
کمک به هویت یابی شهری باتوجه به در نظر گرفتن قلعه خیابان به عنوان باب الرضا به جهت ورود امام رضا(ع) از این منطقه از جمله درخواست های مطرح شده توسط اهالی و فعالین بود که مدیرعامل بنیاد علوی بر ارائه برنامه مشخص در این جهت و سپس بررسی آن توسط بنیاد تاکید کرد.بازدید از نمایشگاه آثار سوزن دوزی بانوان منطقه قلعه خیابان در حاشیه جلسه با فعالین محلی، یکی دیگر از برنامه های نیم روزه ، مدیرعامل بنیاد علوی در بازدید از مشهد بود.
یادآور می شود: مدیرعامل بنیاد علوی پیش از حضور در حومه مشهد، در جلسه هماهنگی بنیاد علوی ، با مدیران کل مسکن، کمیته امداد و بهزستی استان خراسان رضوی با هدف هماهنگی در جهت پروژه های ساخت و ساز شرکت کرد.

www.alavi-bonyad.com/8320