همزمان با عید سعید غدیر/بنیاد علوی با مشارکت 2013 گروه مردمی پویش «تو هم مهمان مولایی» را برگزار می کند
پنجشنبه 15 تیر 1402

بنیاد علوی با مشارکت 2013 گروه مردمی و جهادی، مساجد، هیئات های مذهبی، مواکب و خیریه ها پویش «تو هم مهمان مولایی» را با هدف سنت حسنه اطعام نیازمندان، جمعه 16 تیرماه و همزمان با عید سعید غدیر در سراسر کشور برگزار می کند.

«مصطفی یخچالی»، مسئول مرکز حرکتهای جهادی و مردمی بنیاد علوی در گفت وگو با روابط عمومی بنیاد علوی اظهار کرد: سال گذشته از طریق توزیع برنج به گروه های مردمی در برگزاری پویش تو هم مهمان مولایی کمک می شد، اما امسال کمک به صورت نقدی بود.

وی با بیان اینکه در پویش امسال قرار است 2.5 میلیون پرس غذا پخت شود، افزود: اولویت توزیع غذا مناطق محروم و هدف بنیاد علوی در سراسر کشور است.

www.alavi-bonyad.com/8223