احداث زمین چمن مصنوعی روستای کهن
دوشنبه 3 شهریور 1399

زمین چمن مصنوعی روستای کهن بالاقصرقند استان سیستان و بلوچستان توسط بنیادمستضعفان
احداث و به بهره برداری رسید.

بنیاد مستضعفان در چارچوب طرح توانمندسازی مناطق محروم، توجه به زیرساخت ورزشی مناطق کم برخوردار کشور را در دستور کار قرار داده است.
توجه عمیق به توسعه شاخصه های سلامت، تندرستی و ارتقاء ورزش همگانی برای آحاد محروم جامعه از جمله اهداف بنیاد است که بر اساس آن اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.