گزارش تصویری/ سفر فتاح به منطقه محروم ملکشاهی در استان ایلام
پنجشنبه 1 تیر 1402

رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه سفر به استان ایلام، از منطقه محروم ملکشاهی به عنوان یکی از مناطق هدف طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان در این استان بازدید کرد.