توانمند سازی 60 کارگاه خیاطی در میلاجرد استان مرکزی
دوشنبه 22 خرداد 1402

خیاطی یکی از مشاغل عمده مردم شهرستان میلاجرد در کنار کشاورزی و دامداری است به نحوی که در حال حاضر 300 کارگاه با یک هزار و 200 خیاط در این شهر مشغول فعالیت هستند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این نکته نیز قابل توجه است هرچند که روزانه 8 هزار ثوب مانتو، پالتو و پیراهن مردانه در میلاجرد تولید می شود اما وضعیت موجود کارگاه های خیاطی با توجه به فصلی بودن کار، فقدان توان مالی خیاطان وعدم توانمندی در تولید قسمت های مختلف از جمله برشکاری و طراحی والوی وسازی وغیره چندان خوشایند نیست.

برهمین اساس پروژه «توسعه زنجیره ارزش پوشاک» برای رفع مشکلات کنونی و توانمند سازی تولید کنندگان با حمایت شرکت زرفام بنیاد علوی در میلاجرد و تحت پوشش قرار دادن 60 کارگاه در میلاجرد در استان مرکزی عملیاتی شد.

این پروژه یکساله اشتغال 250 نفر، آموزش تخصصی و توانمند سازی سرشبکه های حوزه پوشاک، ایجاد نمایشگاه های دائمی فروش، ثبت دو برند، بازگشت نیروهای حرفه ای به کار، حمایت از ایجاد شبکه های تامین مواد اولیه و فروشندگان و …را جزو اهداف خود قرار داده است.

انتظار می رود با اجرای کامل این پروژه علاوه بر آنکه کارگاه های تعطیل شده به چرخه تولید باز گردند زمینه ایجاد رغبت برای ورود به عرصه تولید در میان سایر کارگاه های خیاطی نیز فراهم شود.

www.alavi-bonyad.com/8017