حاصل چهار تفاهمنامه مشترک بنیاد مستضفعان برای ساخت مسکن/ تکمیل 26 هزار و 280 واحد مسکونی تا خرداد ماه سال جاری
دوشنبه 22 خرداد 1402

مدیرعامل شرکت اسکان ایران گفت: حاصل چهار تفاهمنامه مشترک ساخت واحدهای مسکونی محرومان میان بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی، تکمیل 26 هزار و 280 واحد مسکونی از مجموع 48 هزار و 300 واحد مسکونی تا خرداد ماه سال جاری است.

»مهدی هاتف »  در گفت وگو با روابط عمومی بنیاد علوی افزود: از این تعداد همچنین 14 هزار و 958 در حال ساخت است و مراحل ساخت 7 هزار و 62 واحد هنوز آغاز نشده است.
وی با بیان اینکه بنیاد حدود یک هزار و 372 میلیارد و 900 میلیون تومان کمک بلاعوض به صورت نقدی برای این تفاهمنامه ها پرداخت کرده است، افزود: تحویل 350 میلیارد تومان مصالح ساختمانی دیگر کمک غیرنقدی بنیاد برای ساخت این واحدهای مسکونی است.
وی تصریح کرد: در فاز نخست ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو معلول و بالاتر، از مجموع 14 هزار و 300 واحد مسکونی تفاهم شده، ساخت 12 هزار و 930 واحد به پایان رسید و ساخت یک هزار و  370 واحد باقی مانده هنوز آغاز نشده است.
مدیرعامل شرکت اسکان ایران ادامه داد: کمک های بلاعوض بنیاد برای ساخت این واحدهای مسکونی تاکنون حدود 367 میلیارد تومان بوده و تعهدات فعلی نیز 90 میلیارد تومان است.
به گفته وی، همچنین بر مبنای الحاقیه این تفاهمنامه مقرر شده بود 4 هزار واحد مسکونی دیگر ساخته شود که تاکنون 371 واحد آن تکمیل شده و یک هزار و 587 واحد دیگر نیز در حال ساخت است و ساخت 2 هزار و 42 واحد دیگر هنوز مانده است.
هاتف ادامه داد: کمک به ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی عنوان تفاهمنامه بعدی است که از این تعداد تاکنون 3 هزار و 127 واحد تکمیل شده ، 4 هزار و 254 واحد دیگر نیز در حال ساخت است و واحدهای باقی مانده برای ساخت 2 هزار و 619 واحد است.
مدیرعامل شرکت اسکان ایران، سهم پرداختی بنیاد مستضعفان برای ساخت این واحدهای مسکونی را 255 میلیارد تومان اعلام و افزود: تعهدات باقی مانده برای ساخت این واحدهای مسکونی 110 میلیارد تومان است.
وی در ادامه به تفاهمنامه کمک به ساخت 20 هزار واحد مسکونی برای خانوارهای محروم اما فاقد پوشش نهادهای حمایتی در سراسر کشور نیز اشاره کرد و گفت: از این تعداد تاکنون 9 هزار و 852 واحد مسکونی تحویل شده و 7 هزار و 747 واحد مسکونی دیگر نیز در حال ساخت است و مسکن باقی مانده برای احداث 2 هزار و 401 واحد است.
هاتف ادامه داد: مجموع اعتبار تخصیصی بنیاد برای تفاهمنامه در مجموع 750 میلیارد تومان بود که به دو صورت 500 میلیارد تومان نقدی و 250 میلیارد تومان مصالح ساختمانی پرداخت شد.وی افزود: بنیاد در ادامه روند ساخت و تکمیل این واحدها قرار است 150 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز در قالب اعطای مصالح ساختمانی به ساخت این واحدهای مسکونی اختصاص دهد.

www.alavi-bonyad.com/8007