توسط مرکز حرکتهای جهادی و مردمی بنیاد علوی/رویداد فعالین جهادی بهداشت و درمان برگزار می شود
سه شنبه 16 خرداد 1402

رویداد فعالین جهادی بهداشت و درمان؛ ویژه پرورش و حمایت از ایده های خلاقانه جهادی؛ عنوان جدیدترین برنامه مرکز حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی است که قرار است روزهای 18 و 19 خرداد ماه در تهران برگزار شود.

مسئول مرکز حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی در گفت وگو با روابط عمومی بنیاد علوی اظهار کرد: این رویداد تخصصی علاوه بر شناسایی و ارزیابی ایده های گروه های جهادی بهداشت و درمان، زمینه‌ ای برای ارائه حمایت هایی متناسب با این طرح ها و ایده های خلاقانه خواهد بود.

«مصطفی یخچالی» گفت: از مجموع آثار دریافتی آن تعداد که حائز شرایط رویداد باشند به مرحله انتخاب راه پیدا کرده و به تشریح و معرفی آثار خود خواهند پرداخت.

مسئول مرکز حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی تصریح کرد: در روز دوم رویداد از مجموع آثار ارائه شده ،15 اثر برتر معرفی و انتخاب خواهند شد.
یخچالی ادامه داد: از تمامی طرح های ارائه شده در رویداد حمایت های لازم صورت خواهد گرفت، در عین حال که از طرح های برتر به صورت ویژه حمایت خواهد شد.
وی در پایان افزود: ما در بنیاد علوی در رویداد های گنج به دنبال آن هستیم علاوه بر شناسایی و ارزیابی ایده های گروه های جهادی و مردمی، زمینه ای برای پرورش و حمایت های متناسب با این طرح ها و ایده های خلاقانه ایجاد کنیم.

یادآور می شود آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه رویداد فعالین جهادی بهداشت و درمان، دوشنبه 15 خرداد ماه بود.

www.alavi-bonyad.com/7923