اشتغال ۸۸۰ نفر در پروژه افزایش بهره وری یکهزار هکتار از مزارع پنبه استان خراسان شمالی
دوشنبه 8 خرداد 1402

مدیرعامل شرکت زرفام گفت: پروژه توسعه کشت پنبه با هدف افزایش بهره وری و در پی آن افزایش درآمد و ارتقا سطح رفاه پنبه کاران در یکهزار هکتار از مزارع شهرستان های مانه و سملقان و اسفراین استان خراسان شمالی در حال انجام است.

«علیرضا قزل» در گفت وگو با روابط عمومی بنیاد علوی با بیان اینکه مانه و سملقان به عنوان یکی از مناطق هدف بنیاد علوی، یکی از مهمترین قطب های تولید پنبه کشور محسوب می شود، افزود: این پروژه با اشتغالزایی 880 نفری به دبنال افزایش 30 درصدی عملکرد در هکتار مزارع پنبه در تولید وش است.

وی درباره چرایی اجرای این پروژه در این منطقه توضیح داد: در مانه و سملقان حدود 1500 بهره بردار پنبه وجود دارد که اکثرا از دهک های پایین جامعه بوده که به علت محدودیت های مالی و دانشی، امکان برداشت بهینه و مطلوب وش پنبه از مزارع خود را ندارند. همین امر سبب شده است تا عملکرد تولید وش پنبه مزارع پایین آمده، موجب کاهش درآمد پنبه کاران شود.

به گفته مدیرعامل شرکت زرفام، از سطح یکهزار هکتاری پروژه، سهم شهرستان مانه و سملقان 800 هکتار و سهم شهرستان اسفراین نیز 200 هکتار است.

وی تصریح کرد: بنیاد علوی در راستای کاهش وابستگی به واردات الیاف پنبه به عنوان کالایی استراتژیک در جهت تامین نیاز پوشاک جامعه و همچنین به علت اهمیت بالای گیاه پنبه در جهت تولید سایر محصولات همچون روغن خوراکی و کنجاله خوراک دام، اقدام به طرح ریزی پروژه توسعه کشت و افزایش بهره وری مزارع پنبه در دو منطقه مانه و سملقان و اسفراین استان خراسان شمالی نمود.

قزل افزود: کاهش مصرف آب و انجام اقدامات مدیریتی، بهبود ارقام پنبه کشت شده جهت افزایش تولید با توجه به اقلیم منطقه و افزایش درآمد اعضای حاضر در طرح به میزان 25 درصد از جمله اهدافی است که در این پروژه مد نظر قرار گرفته است.

یادآورمی شود: شهرستان محروم مانه و سملقان، یکی از مهمترین قطب های تولید پنبه کشور است که در سال 1401، حدود 6000 هکتار پنبه با متوسط عملکرد 2.8 تن در هکتار در آن کشت کرده است. این شهرستان بیش از 80 درصد از مزارع پنبه استان خراسان شمالی را در خود جای داده است.

www.alavi-bonyad.com/7812