مدیرعامل بنیاد علوی در ماهنشان زنجان: اجرای طرح های آبرسانی تقویت می شود
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402

مدیرعامل بنیاد علوی در سفر به ماهنشان گفت: اجرای طرح های آبرسانی در این شهرستان تقویت می شود.

به گزارش روابط عمومی بنیادعلوی، «وحید خاوه ای » همچنین در این سفر از برخی پروژه های محرومیت زدایی ماهنشان منطقه هدف بنیاد در استان زنجان بازدید کرد.

بازدید از کانال کشاورزی خاکی روستای خیرآباد، پروژه طرح آبیاری روستای پری، برخی پل های داخل روستایی و پروژه های مصوب آب شرب روستایی از برنامه های سفر مدیرعامل بنیاد علوی به ماهنشان بود.

وی همچنین با حضور در جلسه شورای پیشرفت ماهنشان در سخنانی گفت: همکاری و توانمند سازی گروه های جهادی عنصر اصلی پیشرفت در مناطق محروم است.

خاوه ای با تاکید بر ضرورت کار جمعی در محرومیت زدایی افزود: یکی از کارهای جمعی و گروهی در آبادانی و پیشرفت منطقه، کاهش خطاها و نواقص است.