ساخت کتابخانه مرزی زهک توسط بنیاد مستضعفان
دوشنبه 13 مرداد 1399

پیش بینی می شود پنج هزارنفر از روستائیان ساکن در حاشیه مرز از خدمات این کتابخانه بهره‌مند شوند.

احداث ساختمان کتابخانه عمومی شهرستان مرزی زهک واقع در سیستان و بلوچستان پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی، این کتابخانه توسط بنیاد مستضعفان و اعتباری بالغ بر420 میلیون تومان با زیربنایی حدود 120 متر احداث شد.
پیش بینی می‌شود پنج هزارنفر از روستائیان ساکن در حاشیه مرز از خدمات این کتابخانه بهره‌مند شوند.