پویش ملی درخت یاری؛ سنتی حسنه در راستای یاری گری اجتماعی
سه شنبه 16 اسفند 1401

مرکز حرکت های مردمی و جهادی بنیاد علوی، با برگزاری سومین پویش ملی درخت یاری در سال جاری « یاری مردم؛ لبخند طبیعت» برآن بوده تا سنت حسنه مردمی درختکاری را به فرایندی در راستای یاری گری اجتماعی تبدیل کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، بهبود معیشت افراد کم برخوردار از طریق ایجاد اشتغال پایدار و با کرامت، توجه به مقوله محیط زیست و منابع طبیعی و رواج فرهنگ یاریگری اجتماعی در جامعه ایران از اهداف اجرای این پویش به شمار می آید.

فرایند اجرایی پویش ملی که اجرای موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشته به این صورت است که ابتدا با شناسایی افراد کمتر برخوردار متمایل به باغداری از سوی گروه های همکار با ثبت اولیه افراد در پلتفرم درخت یاری انجام می شود و پس از آن مرحله امکان سنجی اقلیمی اقتصادی و توانایی فرد مد نظر در راستای اجرایی شدن پروژه از سوی دبیرخانه پویش درخت یاری با مشارکت گروه های همکار منطقه ای صورت می پذیرد.

به اشتراک گذاشتن پروژه مد نظر با شبکه حامیان درخت یاری و خیرین در راستای جلب مشارکت های حاکمیتی، دولتی مردمی و….و مشارکت با گروه های همکار و فرد مورد نظر در سطح منطقه مد نظر در راستای احداث باغ (آماده سازی زمین، آموزش به کشاورزان یا افراد علاقه مند به باغداری، خرید نهال و …) و آموزش فصلی به افراد تحت حمایت طی مدت یک سال در راستای پایدار شدن پروژه از دیگر مراحل اجرایی این پویش است .

بازه زمانی پویش به این صورت بود که نیمه دوم مهرماه به مناطق گرمسیری خرما خیز اختصاص یافت و آبان تا آذرماه مناطق معتدل و گرمسیری هدف درختکاری انتخاب شد. همچنین دیماه تا نیمه اول بهمن مناطق گرمسیری در اهداف طرح بود و نیمه دوم بهمن ماه تا نیمه اول اسفند ماه به کلیه مناطق کشور اختصاص یافت. نیمه دوم اسفند ماه امسال تا نیمه اول فروردین سال آینده نیز قرار است به مناطق سردسیری اختصاص یابد.

نهال های مورد نظر که تاکنون در 28 استان کشور کشت شده اند، در قالب 5 اولویت تعریف شده اند، اولویت نخست، توسعه کاشت گونه های اثر گذار بر روی امنیت غذایی کشور شامل گونه های تاثیر گذار بر روی کاهش واردات کالاهای اساسی از قبیل دانه های روغنی، گونه های خشکباری با قابلیت نگهداری بلند مدت (بادام، گردو، سنجد، پسته، فندقو…) گونه های با فرآورده های جانبی متنوع و کاربردی (خرما،انگور، لیموترش، انجیر) گونه های با پتانسیل صادراتی است.

در اولویت دوم توسعه کاشت گونه هایی با نیاز آبی محدود و منطبق با اقلیم هدف در مناطق کم آب کشور، گونه های باغی شامل انجیر، پسته، سنجد، عناب، به ، زرشک، گل محمدی ، گونه های مثمر و دیم جنگلی در راستای جنگل کاری اقتصادی مد نظر قرار گرفتند.

توسعه زراعت چوب با هدف تامین نیاز صنایع چوبی و سلولزی کشور شامل صنوبر در مناطق مستعد سردسیری و گرمسیری، اکالیپتوس در مناطق مستعد سردسیری و گرمسیری و افزایش سطح زیر کشت میوه های گرمسیری در منطقه بلوچستان در راستای کاهش ارز بری شامل موز، انبه ، گواواو…اولویت های سوم و چهارم را در بر می گیرند.

اولویت آخر در کاشت نهال با هدف تقویت بنیان تولید داخل در حوزه تولیدات باغی در مناطق سردسیری، معتدله و نیمه گرمسیری در نظرگرفته شد و براین اساس کاشت نهال میوه های سیب، گلابی ، آلبالو، گیلاس ، آلو ، هلو، شلیل و شفتالو ، زرد آلو و قیسی در برنامه قرار گرفت.

www.alavi-bonyad.com/7048/