بازدید مدیرعامل بنیاد علوی از استان یزد/ تامین مسکن محرومان مهمترین اولویت
جمعه 12 اسفند 1401

مدیرعامل بنیاد علوی در سفری یک روزه به استان یزد ضمن حضور در دو شهرستان خاتم و مروست با مدیران استانی، گروه های جهادی و مردم منطقه دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی،«وحید خاوه ای» در این سفر تامین مسکن محرومان به ویژه مددجویان کمیته امداد امام و خانواده های دو معلول را جزو اولویت های بنیاد عنوان کرد.

شرکت در جلسات شوراهای پیشرفت دو شهرستان، بازدید از پروژه های در حال اجرا از دیگر برنامه های سفر یک روزه مدیرعامل بنیاد علوی به این استان بود.

بازدید از چند روستای مروست از جمله مبارکه، ترکان، هرابرجان ، چنارناز و پروژه های مختلف قنات، زمین ورزشی، محله ورزشی بانوان، اماکن آموزشی مانند مدرسه و طرح های کشاورزی روستایی و شهری از برنامه های سفر مدیرعامل بنیاد علوی به این استان بود.

www.alavi-bonyad.com/7011