آغاز عملیات فاز سوم آبرسانی غیزانیه با مشارکت بنیاد مستضعفان
سه شنبه 7 مرداد 1399