گزارش تصویری/دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس بنیاد مستضعفان
سه شنبه 2 اسفند 1401