وقتی مهر پدری یاری رسان مناطق محروم می شود
سه شنبه 2 اسفند 1401

در پویش به نام پدر با یاری مردم، در مناطق کم برخوردار استان کرمان و دیگر مناطق کشور به نام «پدران ایران زمین»، نهال های مثمر کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، در این پویش مردمی، با مشارکت مردم، مراکز فرهنگی، گروه های جهادی و خیرین، 1320 نهال لیمو ترش، لیمو سنگی و پرتقال در استان کرمان شهرستان قلعه گنج روستای کلات مالک، گلدشت و دیگر نقاط کم برخوردار کشور عزیزمان غَرَس شد.

این نهال ها که هدیه ای ماندگار و جاودانه است، به مناطق محروم و خانواده های کم برخوردار تقدیم شد تا با مهر پدران ایران زمین به توانمند سازی و ایجاد درآمدی پایدار برای آنان بیانجامد.

www.alavi-bonyad.com/6851