برگزیده شدن «بنیاد مستضعفان» در بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز
جمعه 7 بهمن 1401

«بنیاد مستضعفان » در بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز، در میان دستگاه‌های اجرایی کشور با ماموریت خدماتی، اجتماعی و رفاهی، شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی به نقل از بنیاد مستضعفان، همزمان با برگزاری بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز، دستگاه‌های برتر در زمینه اقامه نماز معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، از میان دستگاه‌های اجرایی با مأموریت خدماتی، اجتماعی و رفاهی، «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» از حیث اجرای مطلوب برنامه‌های مصوب سنواتی، نظارت نظام‌مند و موثر بر عملکرد برنامه‌های اقامه نماز واحد‌های تابعه، ایجاد فضا‌های اقامه نماز مطلوب در واحد‌های تابعه و گسترش کمی و کیفی اقامه نماز در سطح توابع مرکزی و استانی شایسته تقدیر ویژه اعلام شد.

نتایج ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ۲ بخش دستگاه‌های شایسته «تقدیر ویژه» و دستگاه‌های شایسته «تقدیر» بود که بنیاد مستضعفان در بخش نخست، برگزیده و اعلام شد.

در بیانیه این اجلاس آمده، در ارزیابی عملکرد اقامه نماز سال ۱۳۹۹ مجموعا ۲۲۰۲ گزارش در دو سطح ملی و استانی و در ارزیابی عملکرد اقامه نماز سال ۱۴۰۰ مجموعا ۶۷۴۶ گزارش در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، توسط هیات‌های ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

www.alavi-bonyad.com/6664