بهره‌برداری از بیمارستان ۲۴۲ تختخوابی بنیاد مستضعفان در آبادان
سه شنبه 4 بهمن 1401