گزارش تصویری/دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس بنیاد مستضعفان
چهارشنبه 28 دی 1401