طرح آبرسانی به روستای جلیل کندی شهرستان چالدران بامشارکت بنیاد مستضعفان
دوشنبه 30 تیر 1399

افتتاح طرح آبرسانی به روستای جلیل کندی شهرستان چالدران بامشارکت بنیاد مستضعفان، فرمانداری و آب و فاضلاب شهرستان.

مهندس کاظمی معاون نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان چالدران در جریان افتتاح آبرسانی به روستای فاقد دهیاری جلیل کندی با اعلام این خبر گفت: آبرسانی به این روستا با مشارکت بنیاد علوی ، فرمانداری و شرکت آب و فاضلاب با اعتبار بیش از ۱ میلیارد ریال اجرا شده است که سهم بنیاد علوی در جهت اجرای این پروژه به لحاظ اعتبارات ۶۳۰ میلیون تومان می باشد.

وی گفت: برای اجرای این طرح یک باب مخزن ذخیره آب به همراه ایستگاه پمپاژ و به طول ۷۷۰ متر خط انتقال و شبکه انجام گرفته است، افزود: با بهره برداری از این طرح ۱۵ خانوار این روستا از مزایای آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

مهندس کاظمی خاطرنشان کرد: که در طول سال جاری تمام روستاهایی که در قالب تفاهم نامه فی مابین بنیاد علوی و فرمانداری شهرستان چالدران هستند از مزایای آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.