آموزش و توانمند سازی محور اصلی همایش ایران آباد 9
سه شنبه 20 دی 1401

رویداد ایران آباد 9 با حضور 25 نفر از دبیران نهادهای هدف و ویژه بنیاد علوی به همراه دو نفر از اعضای هر نهاد، و با محور « آموزشی و توانمند سازی » در مجموعه فرهنگی ، آموزشی امام خمینی در لواسانات برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی ، برگزاری نشست هایی با عنوان «گفتمان پیشرفت» و بر مبنای «گفتمان پیشرفت جامعه منطقه محور» با حضور اساتید و کنشگران پیشرفت از برنامه های این همایش سه روزه (از 17 تا 19 دی ماه جاری) بود.

همچنین در طول این رویداد 8 کارگاه آموزشی «پیشرفت منطقه ای با هدف بررسی شاخص ها، سنجه ها و گفت وگوهای پیشرفت» و » مسئله محوری» با هدف ریشه یابی مشکل برگزار شد.

معرفی یک سری از مجموعه های بنیاد علوی در حوزه توانمند سازی و پیشرفت همچون دانشکده پیشرفت و کمپین های پیشرفت و اندیشکده پیشرفت و…. که در حوزه ارزیابی و حل مسئله فعالیت دارند، از دیگر برنامه های این رویداد بود .

در این همایش همچنین «وحید خاوه ای » مدیرعامل ، «رسول محمد قلی » معاون پیشرفت و آبادانی  و  «عاطفه امرایی » معاون توانمند سازی بنیاد علوی سخنرانی کردند.

روز آخر این همایش نیز با هدف تجربه نگاری کنشگران پیشرفت و طرح تجارب روسای نهادهای پیشرفت در مناطق هدف برگزار شد.

www.alavi-bonyad.com/6402